Välkommen till vår webbshop


En bok för dig med demenssjukdom (2017)
När glömska är en sjukdom (2016)
Om demenssjukdom på sjukhus (2017)

Om demenssjukdom på sjukhus (2017)

179.00 kr (inkl moms)

Om demenssjukdom för hemtjänsten (2014)
Språkstöd till Demens ABC (2016)

Språkstöd till Demens ABC (2016)

129.00 kr (inkl moms)

Sexualitet och demens (2017)

Sexualitet och demens (2017)

89.00 kr (inkl moms)